За Beco Medical


BECO MEDICAL Group е специализира в разработката и производството на:

# радиочестотни системи(Radio frequency),

# високо-интензивен фокусиран ултразвук (UltraLift HIFU),

# системи за ударни вълни(Shockwave),

# криолиполиза(Cryolipolysis),

# липолитичен диоден лазер(Lipolitic Diode Laser)

# вакуум(Vacuum).

 

Фирмата залага на този тип технологии, поради тяхната висока ефективност и повишения търговски интерес в сектора, като тя разработва собствени протоколи за приложение, основавайки се на най-ексклузивните технологии и фокусирайки усилията си върху непрекъснато усъвършенстване. Разработените системи са сертифицирани от европейските органи за контрол на технологиите, гарантиращи стандартите за качество и съответствие, които европейската норма изисква.

Собственото производство на предлаганите системи е съпроводено от собствено ефикасно и гъвкаво техническо обслужване, при което се използват собствени резервни части без посредници.

Този факт не само насърчава гъвкавостта при ремонтите, но и по-ниските разходи на потребителя, като предлага икономически съгласувана политика. BECO MEDICAL Group продуктите предполагат изключително високо ниво на качество на техните компоненти, като главно направление е минимизирането на коефициентите на статистически повреди. Този показател се счита за най-добрата реклама на фирмата.

Основните характеристики на предлаганата BECO MEDICAL техника представяме по запитване.

За допълнителна информация, Естетик Мед БГ ООД, Пловдив: тел. +359 894 80 17 97; www.becomedical.bg


Content
LivedaMed2000