IONICA TCS THERAPY


• Апликатори за лице и тяло
• Универсалност в естетичните приложения
• Протоколи за подобряване на красотата. Мобилизация
• Разпознаване, измерване и ограничение на мощността в зависимост от диаметъра.
• Капацитивно приложение - Резистивност - Биполярност
• Системата TCS (Автоматичен контрол на температурата).
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
• Електрически характеристики: AC 110 / 60 Hz / AC 220 v / 50 Hz
• CET мощност на излъчване: 250 W
• РEТ мощност на излъчване: 250 W
• Биполярна мощност на излъчване: 250 W
• TCS на системата: до 48ºC
• Диаметри на СЕТ апликаторите: 20-30-60-90 мм
• Диаметър на РЕТ апликаторите: 30-60-80 мм
• Биполярен диаметър: 30 мм
• Интуитивен екрана: 8 "
• Възвращаема и опорна плоча
• Тегло: 12 кг
• Размери: 45 х 35 х 15 см
• Апликатор за сигурност на изключване: да
• Апликатори за лице - тяло - биполярен

РЕЗИСТИВНА И КАПАЦИТИВНА РАДИОЧЕСТОТА. ЕВОЛЮЦИЯ В ДИАТЕРМИЯТА, IONICA TCS
Предимства на IONICA TCS THERAPY
• Технология с автоматичен контрол на температурата
• Позволява работа при статични процедури, без риск от превишаване на температурата
• Откриване на диаметъра на избрания за обработка апликатор
• Повърхностно и дълбочинно приложение. Биполярно - Обемно - Резистивно
• Универсалност в естетическото и терапевтическото приложение
• Без консумативи
• Контрол и безопасност по време на приложинието

ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕОТ НА РАДИОЧЕСТОТА
Електромагнитното поле, създавано от IONICA TCS THERAPY, генерира промяна на полярността в клетката, подобрява био-електрическият баланс, като по този начин се увеличава капацитета на регенерацията на увредените тъкани отвътре навън, в зависимост от вида на емисията относно повърхностни, средни и дълбоки структури.
Термичният ефект се получава от съпротивлението, което тъканта оказва при преминаването на електромагнитното поле.
Механизмът на стимулация на клетъчната активност и кръвообращението, допринася за насищане на клетките с кислород и по-лесно отсдтраняване на катаболити, както и превръщането на АДФ в АТФ (клетъчна енергия с метаболитни функции.)
Чрез своите 3 вида емисиите, биполярно - капацитивно - резистивно, системата позволява работа върху повърхностни, средни и дълбоки структури. По този начин IONICA TCS се разглежда като цялостна система за терапевтично приложение в лечебни процедури с пълна гъвкавост, безопасност и ефективност.
Биполярното излъчване повлиява на повърхностни структури, лечение на белези. Апликатор включва положителен и отрицателен поляритет. Излъчването му под формата на дъга фокусира енергията в точките, в непосредствена близост до электрода. ПОВЪРХНОСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ.
Капацитивното излъчване генерира енергийно поле близко до електрода, но по-дълбоко от биполярния режим. Тази енергия се поглъща от структури с високо съдържание на -вода, кожата и мускули. СРЕДНО ДЪЛБОКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
При излъчване на резистивна емисия, в отсъствието на материализиран фиксатор, енергията се концентрира в самия електрод, което позволява проникване и фокусиране на по-голяма дълбочина. Неговата енергия се абсорбира от структури с ниско съдържание на вода: хрущяли, кости, интра-клетъчни мазнини, сухожилия. ДЪЛБОКО ПРИЛОЖЕНИЕ.
СИСТЕМА TCS (СИСТЕМА ЗА ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ)
• Това е технологична новост, предназначена за удобно приложение от терапевта и безопасно приложение за пациента.
• В зависимост от избрания диаметър на апликатора, TCS системата изчислява и следи мощността на възможно максималното излъчване. Това осигурява максималната безопасност за пациента при възможност от изгаряния или дискомфорт / болка и избягва възможни грешки при ръчното програмиране.
• Тя позволява програмиране на температурата, съгласно избрания протокол за третиране: ТЕМА / ТЕМПЕРАТУРА / ХИПЕРТЕРМИКА.
• Веднъж програмирани, технологиите TCS, посредством вградените в самия апликатор температурни датчици, ограничават мощността (Watts).
• Конвенционалните системи, дори и ограничаващи мощността по време на сесията, винаги излъчват определено напрежение и поддържат фиксираната мощност, което води до повишаване на температурата на тъканите по време на приложението неограничено.
• С IONICA TCS, винаги ще се поддържа програмираната температура без постоянно излъчване на напрежение. Системата непрекъснато ще променя емисионната мощност и ще поддържа температурата в тъканите фиксирана по време на преложението.
• Интелигентената система за контрол на емисиите, IONIC TCS, позволява вариация на импулса и доставката на енергия чрез автоматично изчисляване на съпротивлението (резистентността) на тъканите, кремовете и диаметър на избрания апликатора, както и оптимално време на приложение, като по този начин се постига максимална ефективност и подобряван на резултатите при пълна безопасност за пациентите.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕРАПИИ
Тендопатии - Артроза - Артрит - Лумбоциталгия - Оток и натъртвания - Хирургични рани - Постоперативни - Контрактури - Фибромиалгия - Тригерни точки.
• Спортно възстановяване
• Комбинация с мануалнана терапия
• Физиотерапия
• Спортна физиотерапия
• Естетична физиотерапия

 ussage.jpg

АПЛИКАТОРИ - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ
Комплексна система за излъчване на радиочестота за лице и тяло
• Капацитивно монополярно приложение - 20/30/80/100 mm
• Монополярно резистивно приложение - 30/60/80 mm
• Биполярно лицево приложение - 30 мм
В зависимост от дълбочината и вида на тъканта, системата позволява да баде избиран различен режим на емисия за постигане на цялостно и ефективно приложение.
Системата разполага с 3 апликатора:
• Монополярно лице
• Монополярно тяло
• Биполярно лице
Монополярното приложение изисква използването на референтна или обратна плоча, проектирана от деформируем материал, за удобно приспособяване във всяка анатомична област и без дискомфорт при позициониране.

 

Капацитивен за тяло

11.jpg

Биполярен за лице

12.jpg

Резистивен за тяло

13.jpg


Content
LivedaMed2000